Zpráva o činnosti spolku v roce 2017

Tak jako každý rok (obnoveno od r. 2010) se uskutečnila jarní víkendová brigáda 

a poslední týden v červnu již po čtvrté česko – německý pobyt spojený s výroční poutí herlíkovického kostela. Pobyt byl pojat jako land art seminář. Land art je zajímavá „disciplína“. Lidé tvoří z přírodních materiálů a tak se vyrobila řada pozoruhodných věcí ze dřeva a dalších materiálů i některé přírodní prvky v krajině (např. srdce ve vysoké trávě) – (zpráva o pobytu je na vyžádání). Někteří pragmatičtější brigádníci se ale raději zapojili do „viditelnější“ práce na kostele i na objektu Kunzárny (stále je třeba obnovovat nátěr na oknech vystavený horskému prostředí) a jedno odpoledne jsme věnovali čištění hřbitova ve Strážném. Vše v horském prostředí rychle degraduje, takže i tato práce je takový pomíjivý land art. Pouť ke kostelu byla tradičně zahájena bohoslužbou a po obědě na Horském domově vystoupila skupina Augenblick s úžasnou sestavou židovských a hebrejských písní.

V Herlíkovicích jsme spolupořádali ještě další týdenní pobyt – pracovní brigádu v polovině srpna, která byla otevřena pro všechny zájemce. Většina brigádníků připravovala dřevo pro Horský domov. Naše menší skupina se pak věnovalo pracím na Kunzárně – staré krkonošské roubence, kde do budoucna plánujeme malou expozici o české i německé historii zdejší obce a jednoduchou ale stylovou horskou ubytovnu. Architektonický plán rekonstrukce naleznete zde. V procesu je žádost o prohlášení objektu kulturní památkou, bohužel ale vázne na úřednících v Josefově, kteří ještě žádost neposunuli na ministerstvo kultury do Prahy. Ve spolupráci s tesařem jsme v roce 2017 vyměnili poškozené prvky krovu a začali pokládat nové stropní podhledy v podkroví. V kamenné části objektu jsme dělali omítky, aby se místnost mohla dokončit a natřít fermeží dřevěná podlaha provedená v roce 2016. Letošní rok se nabízí rozvést elektro kabely, pokračovat v obkladech stromu nebo postavit komín, aby se v objektu dalo topit. Celkové investice na obnovu objektu jsou ve výši 1,5 – 3 mil. Kč, dle rozsahu rekonstrukce).

Dále jsme se účastnili připomenutí Viktora Kuglera, rodáka z Vrchlabí. Kugler většinu svého života prožil v Holandsku a podílel se na schovávání Anny Frankové a další skupiny Židů. O jeho životě se dočtete na Wikipedii. Po návštěvě muzea Anny Frankové v Amsterdamu (v květnu 2016), jsme se v září 2017 účastnili odhalení pamětní desky na Kuglerově rodném domě ve Vrchlabí, za účasti zástupce muzea z Amsterdamu.

Plány na rok 2018

Od 27.4. – do 1.5. se opět koná v Herlíkovicích první letošní brigáda. V rámci brigády by se měla konat i valná hromada spolku pro kterou je určena tato a finanční zpráva….

Znovu zveme na letní česko – německý pobyt, který připravujeme se Stáňou Šimuniovou koordinátorkou dobrovolníků ASF -Servitus. ASF si letos připomíná 60 let existence. Chceme tak pobyt pojmou retrospektivně a pozval i české účastníky různých workcampů z minulosti pořádaných ASF v zemích, které okupovalo Německo za druhé světové války. Každý se může přihlásit i na další akce, které v řadě zemí ASF pořádá. Workcamp se koná poslední týden v červnu a bude opět zakončen slavností k výročí kostela (v neděli 1.7). Nebudeme se ale věnovat jen vzpomínání, ASF chystá i malý filmový seminář. Prezentaci projektu naleznete v příloze. Na neděli nebo sobotní večer opět plánujeme koncert nebo divadlo. Zatím není nic domluveno, tak předem díky za tip… Jako každý rok máme zatím málo českých účastníků, zatímco německých dobrovolníků z ASF je 14. Můžete proto posílat a dále prezentovat přiložený plakát – děkujeme za to. Plánovaná je účast okolo 30 lidí. Náklady na tisk plakátů můžeme uhradit. Získali jsme dotaci jak  z grantového programu evangelické církve, tak již po šesté od Česko – německého fondu budoucnosti. Společný program bude vždy jen na půl dne a bude proto i dost prostoru na výlety nebo jiný vlastní program. 

Poslední letošní akcí spolupořádanou spolkem bude letní brigáda v srpnu (11-18.8.) Opět domlouváme účast tesaře nebo jiného řemeslníka. 

Jak již bylo uvedeno, na akcích spolupracujeme s  ASF- Servitus za podpory německých rodáků (krajanský spolek z okresu Vrchlabí nebo společnosti německých evangelíků Johanna Mathesia). Dále s oddělením mládeže a novými nájemci Horského domova Olgou a Benem Klineckými.

Uvítáme diskuzi o tom, jak by náš spolek mohl být užitečný i pro Horský domov. Kunzárna, jako nestarší budova Horského domova do střediska také patří. Jako jediná unikla socialistické přestavbě ve stylu demolice – novostavba a je třeba se plně zaměřit na obnovu tohoto objektu. V letošním roce chceme nakoupit dřevo na výměnu spodních trámu za cca 50 tis Kč a na jaro 2019 má již tesař v harmonogramu prací výměnu trámu. Tato investice bude stát okolo 100 tis. Kč, takže děkujeme za všechny vaše dary na náš transparentní účet: 2700264997/2010. Členství ve spolku je otevřené pro každého bez rozdílu věku, vyznání či barvy pleti . Informace o nás naleznete i na webu: http://pratele-herlikovic.evangnet.cz/

Za případně doplnění opomenutých informací předem děkuji.


Vypravoval: Jan Kirschner, předseda spolku – 2.dubna 2018

Share Button