Česko-německý pobyt „Spolu v pohybu“

1.-9. července 2016Pro aktuální program kontaktujte Jana Kirschnera 777572656.

Anotace

Česko-německý workcamp „Spolu v pohybu“ je koncipován jako duchovní a pracovní setkání českých a německých účastníků. Téma projektu reaguje na současnou situaci v Evropě, kdy společnost – v ČR stejně jako v Německu – rozdělují postoje k migraci a uprchlictví. Domov a jeho ztráta, strach z neznámého, předsudky a stereotypy, ale i mezikulturní soužití, být hostem atd. – to jsou hesla vystihující témata, který zajímají náš spolek.  Konkrétně se budeme soustředit na téma „Spolupráce v různosti.“ Náplní společného času budou jak přednášky, sdílení, diskuse a workshopy, tak společná práce (max. 3 hodiny denně kromě
neděle).

Program:

  • moderované diskuse se současnými migranty do České republiky – z Ukrajiny a s uprchlíky (Sýrie, Arménie). Chceme se seznámit s typovými příběhy a úskalími při sžívání se s novou kulturou a komunitou. Pracovní název těchto diskusí je: „Nedorozumění a porozumění v začátcích mého života zde.“
  • workshop „Co a jak mohu nabídnout já tam, kde žiji.“
  • přednáška o německém prostředí „Německá cesta – přístup k migraci a integraci“, kterou povede Thomas Heldt z ASF Berlin (ASF vede také projekt zaměřující se na pravicový extremismus). Chceme pozvat též
  • (sociální) psycholog nás seznámí s mechanismy a podmínkami, v nichž „dobří lidé dělají špatné věci“ (Luciferův efekt), abychom se podívali podrobněji na kořeny strachu z neznámého, xenofobie a rasismu – ZRUŠENO
  • prezentace rozhovorů s pamětníky 2.světové války, kterou připraví mladí němečtí dobrovolníci a účastníci pobytu (pracovali jako dobrovolníci v Čechách celý
    rok a jsou v kontaktu např. se seniory Židovské obce nebo Čechy totálně nasazenými v Německu.)
  • Host a migrant v Bibli – program faráře a teologa Jakuba Hály

Pobyt koncipujeme jako workcamp, protože společná práce je pro nás důležitá. Máme za to, že lidé se nejsnáze spřátelí a vyzkouší si, co obnáší spolupráce v různosti, a to během společné pracovní činnosti, která má konkrétní cíl. Pracovat budeme na staré krkonošské chalupě (kterou máme v dlouhodobé zápůjčce), případně i jeden den na bývalém německém hřbitově ve Strážném, a vzhledem k tomu, že v roce 2016 uplyne 230 let od
dokončení prvního evangelického kostela v Krkonoších (Rudník – Bolkov/Hermannseifen), se též chystáme spíše symbolickou brigádou na kostele v Bolkově podpořit nám podobné sdružení Přátelé Bolkova.

Také chystáme výlet  s průvodcem ze správy KRNaP. Součástí pobytu je pouť k 112. výročí vysvěcení kostela s česko-německými
bohoslužbami (pouť ke kostelu, koncert/divadlo, „Kaffe und Kuchen“, výstava), kdy počítáme s účastí širší nad rámec účastníků celého pobytu (případně v Bolkově?). Tématem
bohoslužeb bude „Host přijímá hosty/Žít jako host.“ Hlavním partnerem projektu je Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF), dalšími pak Českobratrská církev evangelická Vrchlabí
(dlouhodobý partner, místní subjekt), Heimatkreis Riesengebirge (krajanské sdružení krkonošských Němců) a Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb (program práce s migranty). Partnerem je i rekreační středisko Horský domov, které zajišťuje účastníkům stravu a ubytování.

Místo konání: Hořejší Herlíkovice (okres Trutnov) – Krkonoše – www.horskydomov.cz

Česko-německý pobyt připravujeme potřetí a naší vizí je pravidelné česko-německé setkávání v lokalitě Herlíkovic.

Termín realizace: 1 – 9.7., následná mezigenerační brigáda 14.8. – 21.8. 2016 může na pobyt částečně navazovat

Cílová skupina: všechny věkové kategorie z celé republiky a z Německa i vzhledem k tématu i účastníci z dalších zemí (např. žadatelé o azyl ….). Program bude určen všem bez rozdílu
věku, pohlaví a vyznání. Již je domluvena účast 15 mladých německých dobrovolníků (18-20 let), kteří žijí celý rok v Čechách.

Očekávaný počet účastníků: 30 – 40 osob

Komunikační jazyk
Němčina, čeština, angličtina. Znalost němčiny není podmínkou. Většina programů bude tlumočena.

 

2016CZ-DEplakatCZ_bezkraje

Share Button