Zpráva o činnosti spolku SEM PH v roce 2018

Tak jako každý rok (obnoveno od r. 2010) se v Herlíkovicích konala jarní víkendová brigáda a poslední týden v červnu již pátý ročník česko – německého pobytu spojený s výroční poutí herlíkovického kostela. Během pobytu jsme vyrobili animovaní film pod názvem Světlo v Sudetech – o životě v pohraničí „včera, dnes a zítra“. Byla to legrace ale i dřina, pro jednu vteřinu filmu je třeba nafotit 24 snímků. Film je asi 7 min. dlouhý a je dostupný na youtube (V úvodu je též krátký šot o vzniku filmu).

Pouť k výročí secesního herlíkovického kostela první prázdninovou neděli byla tradičně zahájena bohoslužbou a zakončena výborným obědem z kuchyně Bena a Olgy Klineckých na Horském domově. Již v pátek pak vystoupila skupina Pláče kočka v rámci tradice poutních koncertů.

Naši režiséři, scenáristé a výtvarníci pracovali i s motivem světla a podařilo se jim ve filmu „rozsvítit“ opuštěnou pohraniční chaloupku.. O to jsme se snažili v reálu i během srpnové brigády, kdy jsme začali připravovat nové elektrorozvody na objektu tradiční krkonošské roubenky – tzv. Kunzárny. Rádi bychom chalupu v roce 2019 nově rozsvítili. Zároveň jsme dokončili místnost plánovaného malého muzea a natřeli novou dřevěnou podlahu. Našim cílem je obnovit Kunzárnu na jednoduchou ale stylovou horskou ubytovnu s malou expozici o české i německé historii zdejší obce. Architektonický plán rekonstrukce naleznete zde. Celkové investice na obnovu objektu ve variantě rekreační chalupy, doplňující služby ostatních budov Horského domova, jsou ve výši cca 1,5 – 2 mil. Kč.

Duchovní program letní brigády (která nebyla jen pro mládež) vedl farář Evangelické církve Leonardo Teca původem z africké Angoly. Další brigádníci připravovali dřevo pro Horský domov a postavili zánovní domeček pro jeho uskladnění na zimu.

Poslední aktualitou spolku v loňském roce, kromě několika dalších víkendových brigád a zazimování objektu Kunzárny, byl výlet do Lutherova města Wittenbergu, kde se o víkendu 1- 2 září konalo pravidelné setkání německých rodáku z Krkonoš. Krajanský spolek podpořil i vznik našeho filmu a podporuje i další aktivity spolku.

Došlo také k pozitivnímu posunu v procesu prohlášení objektu Kunzárny kulturní památkou, a již se tím zabývá ministerstvo kultury v Praze.

Plány na rok 2019

Foto: J. Kirschner

Letošní rok spolu s tesařem budeme celý červenec vyměňovat spodní trámy na Kunzárně. Je to klíčová etapa opravy objektu v hodnotě přes 100 tisíc Kč, na kterou mohou v dalších 2-3 letech navázat všechny další práce, aby rekonstrukce objektu mohla být konečně dokončena. Podaří – li se získat i další zdroje, rádi bychom ještě letos zahájili i stavbu komína. Bude tak možné znovu po letech zatopit. Předem proto děkujeme za finanční podporu. Dárcům nabídneme přednost při užívání horského objektu.

Koncem dubna nebo v květnu by se opět měla konat v Herlíkovicích jarní brigáda (termín ještě upřesníme – sledujte naše webové stránky). Pohled na rozkvetlé stromy a ještě zasněžené hřebeny hor si nenechte ujít!

Znovu zveme na letní česko – německý pobyt, který připravujeme se Stáňou Šimuniovou koordinátorkou dobrovolníků ASF -Servitus, který se se koná poslední týden v červnu. Tentokrát ho chceme pojmout jako řemeslný workcamp tradičních ale často zapomenutých řemesel, jejíž znalost opadla i kvůli proměnám obyvatelstva v pohraničí. Seminární část pobytu pak bude zaměřena dle tématu roku ČNFB (Překonávání dělících hranic ve společnosti).

Pobyt bude již tradičně zakončen slavností k výročí kostela (v neděli 30.6).  Letos si připomeneme 115. let od jeho dokončení. Opět plánujeme i koncert nebo divadlo. Zatím máme málo českých účastníků, zatímco mladých Němců z ASF je 14. Tito dobrovolníci žijí celý rok v České republice a diskuze o jejich zkušenostech z pobytu v naší zemi je vždy zajímavá, proto Vás zveme k účasti.

Na závěr ještě poznámka k  plánu spolku – vydání publikace o historii Herlíkovic a střediska Horský domov (vyšla již o Chotěboři nebo Bělči). Na to nám v současnosti chybí sílí, zatím můžete sledovat její virtuální podobu jak o německé historii místa, tak o poválečném úsilí církve o znovuoživení této pohraniční lokality.

Na akcích spolupracujeme s  ASF- Servitus za podpory německých rodáků (krajanský spolek z okresu Vrchlabí – Heitmatkreis Hohenelbe). Dále s oddělením mládeže ČCE, evangelickým sborem ve Vrchlabí a nájemci Horského domova Olgou a Benem Klineckými.

Za podporu projektů děkujeme i Česko-německému fondu budoucnosti, Grantovému fondu ČCE i synodní radě, od které máme objekt v zápůjčce. Děkujeme i Vám za všechny dary na náš transparentní účet: 2700264997/2010. Členství ve spolku je otevřené pro každého bez rozdílu věku, vyznání či barvy pleti.

Informace o spolku naleznete i na webu: http://pratele-herlikovic.evangnet.cz/

Vypravoval: Jan Kirschner, předseda spolku – 3.ledna 2019

Share Button