Zpráva o činnosti spolku v roce 2016

Na začátku roku nás všechny překvapila zpráva o náhlém úmrtí Evy Šírové (Jindřiškové) ve věku 45 let. Eva pracovala 4 roky jako správcová na Horském domově a byla i členkou našeho spolku. Poslední rozloučení s ní se konalo v pondělí 11.ledna na faře ve Vrchlabí. Stále je vypsána sbírka na dcery Hanu a Marii – č.u. 1301838389/0300. Důležité je přidat variabilní symbol 777, aby mohla být platba na účtu evangelického sboru ve Vrchlabí identifikovaná.

Tak jako každý rok (obnoveno od r. 2010) se uskutečnila jarní brigáda a začátkem července (1-9.7.) již po třetí česko – německý pobyt spojený s výroční poutí herlíkovického kostela. Pobyt byl tematicky zaměřen na uprchlíky (zpráva o pobytu je dispozici na vyžádání a bude vyvěšena na webu). Tři hodiny denně se též pracovalo na objektu Kunzárny, trochu na kostele (stále je třeba obnovovat nátěr na oknech vystavený horskému prostředí) a jedno odpoledne při čištění hřbitova ve Strážném. Pouť ke kostelu byla tradičně zahájena bohoslužbou a po obědě na Horském domově vystoupil písničkář Petr Linhart.

V Herlíkovicích jsme spolupořádali ještě další týdenní pobyt – pracovní brigádu od 14. do 21. srpna, která byla otevřena pro všechny zájemce. V závěru jsme připravili program i pro mládež (grilování a nedělní bohoslužby).

Centrem našeho úsilí byly hlavně práce na Kunzárně – staré krkonošské roubence, kde do budoucna plánujeme malou expozici o české i německé historii zdejší obce a jednoduchou ale stylovou horskou ubytovnu. Architektonický plán rekonstrukce naleznete zde. V procesu je žádost o prohlášení objektu kulturní památkou. Žádost schválili památkáři v Josefově a je třeba i souhlas MK v Praze. V roce 2016 jsme vybourali podlahu v dřevěné části přízemí (již v červenci s německými dobrovolníky) a ve spolupráci s tesařem provedli novou dřevěnou podlahu v kamenné části objektu. Také jsme vedli chráněnou dílnu na omítání.

Dále jsme podpořili dva projekty mimo Herlíkovice – Původně plánovaná pomoc se slavností k 230. výročí prvního evangelického kostela v Krkonoších, Rudníku – Bolkově, se nakonec kvůli havarijnímu stavu objektu neuskutečnila, ale v Rudniku jsme byli na slavnosti u příležitosti obnovení pomníku padlým z první světové války. Zajímavý byl „generační“ střet něm. dobrovolníků se sudet.rodáky.

Dalším projektem je iniciativa na připomenutí Viktora Kuglera, rodáka z Vrchlabí. Kugler většinu svého života prožil v Holandsku a podílel se na schovávání Anny Frankové a další skupiny Židů. O jeho životě se dočtete na Wikipedii. Spolu se zástupci města a správy KRNAP jsem podnikl pouť do muzea Anny Frankové v Amsterdamu. Domlouvali jsme účast holandské strany na odhalení pamětní desky na jeho rodném domě ve Vrchlabí. K odhalení by mělo dojít zřejmě letos na podzim a bude doprovázeno putovní výstavou z muzea Anny Frankové.

Plány na rok 2017

Od 28.4. – do 1.5. se koná v Herlíkovicích první letošní brigáda. V sobotu po prezentaci bádání Marie J. Medkové o krkonošských autorech literatury by se měla konat i valná hromada spolku pro kterou je určena tato a finanční zpráva….

Třetí červnový víkend (16-18.6.) se z iniciativy Míši Čánkové uskuteční návštěva přátel iniciativy Paměti národa. Budou bydlet na Horském domově a v sobotu odpoledne chtějí pracoval na Kunzárně, nebo kde by bylo třeba. Počítají, že by mohlo přijet tak 25 lidi a pracovat chtějí 3 h.

A ještě předtím – v sobotu dopoledne se chtějí projít po Herlíkovicích, zajít do kostela, do Strážného a na německý hřbitov. Uvítají zájemce o doprovod při procházce.

Dále prosíme o pomoc s přípravou a propagací letního česko – německého pobytu „Ztvárnit neviditelné“, který připravuje hlavně Marie J. Medková. Tématicky je to pojato jako land – art a musíme sehnat dřevo pro řezbáře. Nejlépe z blízka, kvůli dopravě, cca 1m3 dovezu z Českolipska. V seminární části se budeme věnovat Č-N literatuře z Krkonoš. Obrazy z děl je pak možné ztvárnit. Akce se koná poslední týden v červnu a bude zakončena slavností k výročí kostela v neděli 2.7. Prezentaci projektu naleznete zde. Na neděli je již domluven i koncert, vystoupí skupina Augenblick s hebrejskými a židovskými písněmi.  Máme zatím málo českých účastníků (5 + 5 organizátorů). Německých dobrovolníků z ASF je 14. Můžete proto posílat a tisknout přiložený plakát a tiskovou zprávu. Plánovaná je účast okolo 30 lidí. Náklady na tisk můžeme uhradit. Získali jsme dotaci jak  z grantového programu evangelické církve, tak již po páté i od Česko -německého fondu budoucnosti. Společný program bude vždy jen na půl dne a bude proto i dost prostoru na výlety nebo jiný vlastní program. 

Poslední letošní akcí spolupořádanou spolkem bude letní brigáda v srpnu (12-19.8.) Opět domlouvám účast tesaře nebo jiného řemeslníka. Přihlášku můžete vyplnit zde

Na akcích spolupracujeme s  ASF- Servitus za podpory německých rodáků (krajanský spolek z okresu Vrchlabí nebo společnosti německých evangelíků Johanna Mathesia). Dále s oddělením mládeže a novými nájemci Horského domova Olgou a Benem Klineckými. Snažíme se jim pomoci při zabydlení v novém prostředí (např. v prosinci při brigádě na malování, zejména je pěkně vymalovaná jídelna s krásnými obrazy.). Uvítáme diskuzi o tom, jak by náš spolek mohl být užitečný i pro ně. Členství ve spolku je pak otevřené pro každého zájemce bez rozdílu věku, vyznání či barvy pleti .

Za případně doplnění opomenutých informací předem děkuji.


Vypravoval: Jan Kirschner, předseda spolku –26.dubna 2017

Share Button