Léto 2015 se SEM PH – zpráva

V Herlíkovicích s Bohdanem Mikoláškem, při čištění hřbitova a s další plány spolku SEM Přátelé Herlíkovic

První červencovou neděli se v Herlíkovicích konala výroční česko – německá bohoslužba, tentokrát spojena i s husovským jubileem. Fotky najdete ZDE. Kazatelka Jana Mikolášková připomněla, jak byla ovlivněna osobností mistra Jana Husa v protivenstvích v dobách komunistického režimu, kdy se proti ní postavilo i tehdejší vedení evangelické církve. Nakonec spolu se svým manželem Bohdanem emigrovali do Švýcarska. Koncert Bohdana Mikoláška následoval po dobrém obědě na Horském domově. Zazněla známa píseň Ticho o Janu Palachovi, kvůli které byl Mikolášek perzekuován i mnohé písně v němčině nebo alespoň v německém překladu. Ten přečetla paní Luisa Bittner manželka německého rodáka Wilfrieda Bittnera z penzionu Nad kostelem. Ten kvůli vážné nemoci již do Krkonoš nejezdí, ale u vstupu do kostela je umístěna deska, kde vyjadřuje vděčnost za to, že zde byl pokřtěn.

V týdnu jsme pak po dohodě se starostou obce Strážné vyčistili starý německý hřbitov, který vypadal spíše jako džungle. Fotky najdete ZDE. To se povedlo i díky tomu, že na jeden den přišla pomoc dvacetičlenná skupina mládeže z biblického kurzu v Křížlicích. Jednalo o se o jednorázový projekt u příležitosti výročí konce války a začátku odsunu krkonošských Němců, který byl podpořen i Česko – německým fondem budoucnosti. Doufáme, že po našem impulsu, bude obec o svůj majetek více dbát.

Po dvou letech prací na secesním kostele (o projektu nátěru oken a obnově vitráží byla zmínka v článku o architektuře kostela v ČB 10/2014) a obecním hřbitově, se v následujících letech chceme více zaměřit na obnovu objektu Kunzárny – staré krkonošské chalupy, kterou má náš spolek SEM Přátelé Herlíkovice na 5 let v zápůjčce od evangelické církve. Ještě v září se povedlo zadat první dodavatelské práce a mohli jsme nechat natřít střechu. Rádi bychom, aby objekt kromě ubytování sloužil k zatraktivnění lokality, proto uvažujeme o malé historické expozici. K ochraně krajiny v národním parku patří i péče o lidovou architekturu a paměť místa. V případě poptávky, by zde mohl vzniknout například i diakonický projekt, podobně jako se uvažuje i o využití střediska Sola Gracia.Ten by mohl být financován z programu EU Obnovy a rozvoje kulturního dědictví venkova a mohl by být přínosem i pro středisko Horského domova, které se potýká s nízkou obsazeností. Zatím uvažujeme pouze o letní sezoně vzhledem k drsným klimatickým podmínkám i tradici hospodaření v místě. Na závěr Vás již s předstihem mohu opět pozvat na mezinárodní pobyt na začátku července, navazující na výročí kostela, jehož základ by mohla tvořit i skupina mladých německých dobrovolníků, kteří budou žít celý rok v Čechách a na mezigenerační brigádu od 16. srpna, na kterou poslední týden v srpnu naváže brigáda mládeže, zaměřená zejména na přípravu dřeva pro Horský domov.

Jan Kirschner

 

 

 

Share Button

Napsat komentář