O SDRUŽENÍ

Jsme občanské sdružení SEM Přátelé Herlíkovic, přidružená jednotka k již existujícímu Sdružení evangelické mládeže (SEM). Jak vyplývá ze jména našeho sdružení, naše srdce lapila krkonošská lokalita zvaná Herlíkovice (dříve Hackeldorf). Podnětem pro vznik sdružení bylo setkání pamětníků brigád v roce 2010 a tehdejší neutěšený stav chalupy zvané Kunzárna. Sdružení má v současnosti 18 členů, z toho třetina krkonošáků. Okruh příznivců je přibližně třikrát větší.

Smyslem sdružení je péče o lokalitu, její krášlení, rozvoj a popularizaci. Především se soustředíme na oblast Hořejších Herlíkovic, okolo secesního kostelíka a střediska Horský domov. Přípravujeme vícegenerační setkání a setkávání mládeže, workcampy, brigády a mapujeme lokální historie. Nejsou nám cizí česko-německé projekty. Také budeme ve spolupráci s vlastníkem usilovat o pravidelnou údržbu kostela a rozšíření aktivit v něm a využití chalupy zvané Kunzárna, pro nás spíše Fischerka. Pokud Vás tyto informace zaujaly a chtěli byste se zapojit do činnosti sdružení, či se stát jeho členy, ozvěte se prosím na e-mail: prateleherlikovic@seznam.cz, tel. 777 57 26 56 nebo přes kontaktní formulář. Členství ve sdružení není omezeno věkem. Naším záměrem je být maximálně otevření. Též uvítáme Vaše komentáře a postřehy.

Naše úspěchy: organizace mládežnických brigád od roku 2010, česko-německý pobyt, získání grantu na opravu oken kostela, základní záchranné práce na Kunzárně, navázání vztahů s krajanským spolkem Hohenelbe v Německu a krkonošským muzeem v Marktoberdorfu.

Kontakt:
předseda sdružení Ing. Jan Kirschner, tel.: 777 57 26 56, e-mail: prateleherlikovic@seznam.cz
místopředseda: Mgr. Jaromír Strádal
IČO: 22612742  

poštovní spojení: L.Svobody 816, 543 01 Vrchlabí
bankovní spojení: 2700264997/2010 (Fio banka – transparentní účet) (Kontonummer : IBAN:CZ9420100000002700264997, SWIFT/BIC:FIOBCZPPXXX)
Účet je zcela bez poplatků, jak za vedení, tak za příchozí i odchozí platby. Za případný dar Vám budeme vděční a můžeme i vystavit potvrzení pro odpis z daní.

 

Share Button

Napsat komentář

…tam, kde se nebe snoubí se zemí…