Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva spolku SEM Přátelé Herlíkovic za rok 2021 s výhledem na r. 2022

ČESKO-NĚMECKÝ POBYT V HERLÍKOVÍCH

V roce 2021 spolek SEM Přátelé Herlíkovic uspořádal po roční korona virové pauze spolu s německými dobrovolníky ASF – Servitus 8 ročník tradičního českoněmeckého pobytu v Herlíkovicích s ekologickým tématem. Pobyt, konaný na začátku léta, byl podpořen Č-N fondem budoucnosti. Odborný program a exkurze do hor byly zajištěny ve spolupráci s lektory Krkonošského národního parku. Se sborem ve Vrchlabí a nájemci Horského domova jsme se podíleli i na výroční Č-N bohoslužbě zdejšího secesního kostelíku. Vzhledem k pandemii a vysokému věku se nezúčastnili žádní němečtí rodáci, kteří v minulých letech pravidelně jezdili. V letošním roce je pobyt znovu zaměřen na ochranu přírody (od soboty 2. do 9.7.) a kromě českých a německých účastníků chceme pozvat i mladé Ukrajince nebo rodinu uprchlíků. Rádi bychom mezi lektory uvítali i zástupce německého nebo i ukrajinského národního parku.

POUŤ

Po máchovské pěší pouti z Mělníka do Krkonoš (2020) spolek organizoval putování přes Orlické hory na Broumovsko, kde jsme navštívili i zdejší unikátní kostely. Cestu jsme pojali i jako ekumenickou duchovní pouť s denní modlitbou, doprovázel nás farář ČCE z Kladna Leonardo Teca. Jakožto spolek krkonošský plánujeme letos v létě uzavřít cestu z Broumova přes Jestřebí hory a krásné Rýchory zase v Krkonoších při třetím ročníku putování.

GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE KUNZÁRNY

V listopadu 2021 byla po dvou letech přerušení prací (připravoval se projekt a proběhlo jeho schválení na synodu), zahájena generální rekonstrukce budovy Kunzárny za cca 6 milionů korun, tedy v rozsahu, který byl pro spolek nereálný. Spolek původně plánoval jen jednodušší využití opuštěné budovy v sezónním režimu. Práce provádí firma Truhlářství Zbiroh Ing. Kamila Trgaly. Předseda spolku Jan Kirschner se jako spoluautor projektu účastní pravidelných autorských dozorů a kontrolních dní se zástupci investora (ČCE). Podle plánů by měla být stavba dokončena koncem letošního roku, a chalupa po 30 letech uzavření znovu uvedena do provozu v rámci střediska Horský domov. Do údržby a oprav této horské boudy spolek od roku 2011 investoval z darů a dotací přes 600 tisíc Kč i mnoho hodin práce dobrovolníků (nejvíce před koncem zápůjčky v r. 2019 –280 tis. Kč a to do výměny roubení a stavby komína). Chalupu spolek zachránil před rozpadem a v roce 2019 byla prohlášena kulturní památkou.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Vzhledem k rozsahu prací a nedostatku kapacit zůstává nerealizován dlouhodobý plán spolku – publikace o poválečné historii Herlíkovic a střediska Horský domov, která by navázala na německou knihu z roku 2006. Zkrácený souhrn historie i činnosti spolku byl v minulém roce publikován v Evangelickém týdeníku – ET-KJ 6/2021 (dostupné v archivu). Aktivity spolku jsou prezentovány v aktualitách na internetu – zejména na portálu www.christnet.eu. Publikace (nebo malá expozice o místní historii i v části objektu Kunzárny – například jen formou reprodukcí historických pohlednic a fotografií na chodbách budovy) může být zajímavá i jako připomínka 70 let činnosti evangelické církve v pohraničí a složitosti života v “kontaktní zóně“ dvou národů. Snahy o porozumění historie a aktivity na podporu usmíření a vzájemného pochopení jsou vzhledem k současnému konfliktu na Ukrajině aktuální. To byla zkušenost i našeho spolku, kdy jsme mohli díky profesorce němčiny Haně Jüptnerově (+2019) poznat v minulé dekádě řadu původních německých krajanů z celých Krkonoš při společných setkáních nebo aktivitách při obnově památek sakrální a lidové architektury.

Závěrem lze konstatovat, že členové a přátelé spolku mají zájem se nadále podílet na využití budovy Kunzárny po jejím znovuotevření, stejně tak jejím využití pro pobyty mládeže – na projektech inspirovaných tradicí herlíkovických brigád, dalších komunitních aktivitách, podpoře Horského domova a trvalé udržitelném využití lokality v krásné krajině Krkonošského národního parku. březen 2022

Share Button