Ztvárni neviditelné!

Projekt „Ztvárni neviditelné“ chce objevovat Krkonoše jako literární krajinu a zanechat v ní hmatatelný – výtvarný – otisk literárních postav.
Jádrem projektu je landartový seminář (25.-30.6), během kterého vznikne několik reprezentací literárních postav v děl německých a českých spisovatelů vztahujícím se k oblasti Krkonoš. Na začátku týdne vybereme postavy a způsoby, kterými je ztvárníme, a v průběhu týdne budeme pod vedení lektorů tvořit.  Hlavním materiálem bude dřevo, dalšími pak kámen, barva aj. Objekty budou instalovány pod širým nebem v Hořejších Herlíkovicích, např. před secesním německým kostelem by mohli kráčet Josef s Marií, Ježíšem a oslem při útěku do Egypta přes země české.
Do programu zařadíme další aktivity, např. přednášky Má dřevo duši? – o řezbářství / Co žije v kameni – o kamenosochařství; Domy, lidé, krajina – procházku s přednáškou o architektuře a životě v Krkonoších.
Polovinu účastníků semináře budou tvořit mladí lidé z Německa (18-20 let). Akce bude tudíž tlumočena, zpravidla používáme tři jazyky – čestinu, němčinu a angličtinu.
Týdnu bude předcházet představení projektu a mikroseminář o autorech spojených s Krkonošem pro skupinu německých účastníků, dále pak přednáška na stejné téma přístupná české veřejnosti v místě konání česko-německého týdne, a to 29.4.
Na projekt naváže tradiční pouť u příležitosti vysvěcení původního německého secesního kostela v Hořejších Herlíkovicích, spojená s česko-německými bohoslužbami a vernisáží vzniklých děl. Je možné s námi zůstat až do neděle, v sobotu plánujeme celodenní výlet a večerní posezení u ohně.
Hlavním partnerem projektu je Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF), Česko-německé kulturní jaro 2017, Česko-německý fond budoucnosti, dalšími pak Českobratrská církev evangelická Vrchlabí (dlouhodobý partner,
místní subjekt) a Heimatkreis Riesengebirge. Partnerem je i rekreační středisko Horský domov, které zajišťuje účastníkům stravu a ubytování.

 

Českoněmecké kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Share Button

Napsat komentář