PF 2013

Rok 2013 je i rokem přípomínky 110 výročí zahájení stavby kostela. Rádi bychom proto tuto událost připomněli poslední víkend v květnu (24.-26.5.) V pátek se uskuteční již tradiční Noc kostelů, v neděli pak bohoslužba. Hlavní slavnost k výročí posvěcení kostela se uskuteční v červnu roku 2014 (k posvěcení došlo 2.6.1904, ale kvuli termínu synodu a možné účasti krajanů z Německa plánujeme slavnost až na poslední neděli v červnu 2014). Doufáme, že se do té doby podaří opravit krásná secesní okna na kostele s příspěním německých krajanů a Česko-německého fondu budoucnosti.

Letos také již třetím rokem budeme usilovat o pokračování oprav tradiční horské chalupy Kunzárny -Fischerky. Nejdříve je ale třeba vyjasnit právní vztahy našeho sdružení s vlastníkem objektu. Chceme předložit návrh na pronájem objektu za účelem jeho rekonstrukce a investičního zhodnocení. Na obrázcích můžete vidět, jak vypadala chalupa v roce 2010 před zahájením záchranných prací a z druhého obrázku z léta 2013 je patrné, co se za uplynulé dva roky udělalo.

Foto: J. Kirschner
Foto: J. Kirschner

Kunzárna v r. 2010

Foto: J. Kirschner
Foto: J. Kirschner

Kunzárna v létě 2013
Další obrázky zase prezentují dvě zapomenuté herlíkovické epochy. První fotka z roku 1940 epochu ztracených Sudet a druhá, fenomén herlíkovických brigád z období totality. Teologicky by se dalo argumentovat změnou paradigmat 🙂 a našly by se i biblická srovnání. Původní majitel Laurenz Fischer objekt čp. 21 vlastnil minimálně čtyřicet let a autor obrázku chalupy se stále zasněženýmy hřebeny v pozadí z roku 1970 Josef Svatoň, tajemník synodní rady, se o středisko obětavě staral také skoro čtyřicet let. Čtyřicítka je v Písmu symbolem zkoušky a postu, po které následuje příchod do zaslíbené země nebo vítězství Krista nad ďáblem. Na horách může vyjadřovat protivenství, drsný a těžký život. Každá sněhová bouře ale utichne a nad Žalým vysvitne slunce z mraků. Přeji Vám proto krásný pobyt na horách a někdy naviděnou v Herlíkovicích.
(PS: po tomto článku doporučuji pragmatikům k dalšímu čtení spíše nějakou praktickou zprávu z brigád nebo položkový rozpočet:-) )

FischerHAus

Fischer Haus v r. 1940, repro z publikace o Herlíkovicích /Hackelsdorfu publikované v Německu.

foto: J. Svatoň
foto: J. Svatoň

Kunzárna v r. 1970 -foto. J. Svatoň -archiv J. Svatoně deponovaný v archivu synodní rady

Jan Kirschner, předseda o.s. SEM Přátelé Herlíkovic

Share Button

Napsat komentář